— 5. Podhradím za netopýry, Dietrichsteiny a koupáním  

v lomu —

Zajímavá trasa lodí po Novomlýnské nádrži a pak podél Pálavských vrchů do Mikulova s možností návštěvy jeskyně Turold, prohlídkou zámku a hrobky Dietrichsteinů a koupáním v mikulovském lomu 

Trasa: Šakvice - kemp Mars - Pavlov - Klentnice - Mikulov - Milovice - Nové Mlýny - Šakvice

(rozšíření Nové Mlýny - Milovice)

Délka: 33 km (39 km)

Povrch: asfalt 100 %

                                            Kde se občerstvit                                           

Pavlov:                                                                                                                                                  Restaurace U Jurigů, Restaurace Hotel Pavlov, Restaurace Hotel Iris

Klentnice:                                                                                                                                                            Café Fara

 Mikulov:                                                                                                                                                            Restaurace Alfa, Restaurant a Koloniál, Restaurace pod radnicí, U obřího soudku       ... další

Tato trasa vás zavede k přístavišti v Šakvicích, kde se můžete nalodit a nechat se převézt vyhlídkovou lodí na druhou stranu třehrady do Pavlova. Zkrátíte si tím trasu o 6 km. Pak vás čeká náročný výstup, ale nic si z toho nedělejte, vždyť pavlovští běhají nahoru dolů celý život. Na konci Pavlova budete odměněni nádherným výhledem do kraje pod Pálavou. To nejhorší máte za sebou. Pojedete přes Klentnici, pak kolem přírodní památky Kočičí skála a už budete sjíždět k perle Jižní Moravy - Mikulovu. Tady je toho spousta k vidění: netopýří jeskyně, židovská čtvrt, zámek a hrobka, malebné náměstíčko s nesčetnými restauracemi, muzea, Svarý kopeček a krásný lom na koupání. Kdo pohrdne přírodním koupáním, může se vyřádit na tobogánu v mikulovském koupališti. Na zpáteční cestě vás čeká sjezd do Milovic, odtud do Nových Mlýnů a zpět do Šakvic.

Zajímavosti

CHKO Pálava - v r. 1976 byla vyhlášená chráněnou oblastí  a v r. 1986 biosférickou rezervací UNESCO. Rozkládá se v nejteplejší a nejsušší oblasti v ČR na ploše 83 km2.  Má téměř středomořský ráz. Chrání nejcennější biotopy skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. Je útočištěm vzácných rostlin a živočichů.                                                                                                                                                                                              Co právě kvete na Pálavě a v okolí, najdete na tomto odkazu:                                   https://palava.ochranaprirody.cz/co-nyni-kvete/                       

Žije tu drobounký pavouček - náš nejjedovatější pavouk v ČR - stepník moravský. Je to pozoruhodný tvor. V případě nebezpečí vystrčí svůj červený zadeček a zastrašuje nepřítele. Mláďatům jako první potrava slouží jejich matka.                                                                                                                                            

V chráněné oblasti je cyklistika kvůli erozi půdy zakázaná!


Archeopark Pavlov - vystaven na místě archeologického naleziště, kde před 25000 lety chodili lovci mamutů. Byl vyhlášen Stavbou roku 2017. Budova napodobuje vápencové skály Pálavy a její prostor je celý ukrytý v terénní vlně.  Budete si zde připadat jako v jeskyni. 

Pavlov - původně slovanská osada, později vesnice s německým obyvatelstvem, kterou prošlo spousta vojsk. Od r. 1995 vedená jako vesnická památková rezervace (domy s barokními štíty, renesanční a barokní nadsklepní vinařské domy z 16. a 17. stol.

Děvičky - zřícenina gotického hradu z r. 1222, vypálen za třicetileté války švédskými vojsky

Sirotčí hrádek - vystavěn v pol. 13. stol., pustý od r. 1590

Jeskyně Turold - spolu s jeskyní Liščí díra tvoří 2950 m dlouhý labyrint chodeb (největší jeskynní systém v druhohorních vápencích v České republice). Zpřístupněno je 300 m. Je známá svojí "turoldskou" výzdobou. Je významným zimovištěm netopýrů, zimuje zde kriticky ohrožený druh vrápenec malý.

Zámek Mikulov - barokní zámek. Jeho poslední majitelé byli Dietrichsteinové. Od r. 2006 kněžna Mercedes Dietrichstein opakovaně podala žalobu k soudu o navrácení zámku. K zámku patří předsunutá obranná věž Kozí hrádek. Naposled vyhořel v r. 1945 při osvobozeneckých bojích. 

Dietrichsteinská hrobka - byla vystavena z torza kostela svaté Anny, který vyhořel při velkém požáru města v r. 1784. Je zde vystaveno 44 rakví s ostatky Dietrichsteinů.


Zobrazit trasu na mapě